Benim sitem

OÇ Akın

1-) Ürün yaşam eğrisi giriş dönemi, gelişme dönemi, olgunluk dönemi ve gerileme döneminden oluşur.

2-) Bir firmanın piyasaya sürdüğü ürün türleri bileşimi.

4-) 
 ilk defa piyasaya sunulan bir ürünün veya hizmetin taklitleri ortaya çıkana kadar elde ettiği gelirlerin bütününe verilen isimdir.

5-) 
Fiyatlamanın pazara göre doğru yapılması çok önemlidir. Düşük fiyatlama gelir kaybına neden olurken, yüksek fiyat pazar kaybına neden olur.

8-) Tutundurma karması; reklam, satış tutundurma, kişisel satış, halkla ilişkiler duyurum ve doğrudan pazarlamadan oluşur.

10-) 
Ürütilen mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması işi ve bu işi gerçekleştirmek için başvurulan yöntemler bütünüdür. Dağıtım kanalları; Üretici, komisyoncu, toptancı, perakendeci ve tüketici.

12-) Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler; 
  • Pazarın Yapısı
  • Malın Nitelikleri
  • Tutundurma (Promosyon)
  • Fiziksel Dağıtım
  • İşletmenin Kaynakları
  • Çevresel Faktörler